Obowiązek ochrony znaków granicznych pasa drogowego.

Przypominamy o obowiązku przestrzegania granic pasów ruchu drogowego wyznaczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Granice oznakowane są betonowym słupkiem z napisem „PAS DROGOWY”. Uszkodzenie znaku, jak i uszkodzenie pasa ruchu drogowego, pobocza, drogi podlega karze grzywny, a w przypadku trwałego zniszczenia, nawet karze pozbawienia wolności.

Ponadto, GDDKiA apeluje o niezajmowanie pasa ruchu drogowego w sposób nieuprawniony. W przypadku konieczności wykorzystania pasa ruchu drogowego, działanie takie podlega każdorazowo wystąpienia z należytym wnioskiem i może podlegać opłacie.

Prosimy o uważne zapoznanie się z pismem w tej sprawie przekazanym przez GDDKiA. Aby przeczytać pismo, należy kliknąć tutaj.