Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Poniżej umieszczamy nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2023r.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Zakroczym

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Zakroczym

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z terenu miasta Zakroczym

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon z terenu gminy Zakroczym

 

Ponadto Urząd Miejski w Zakroczymiu informuje, że zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą nr LVI/512/2022 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 24 listopada 2022 r. nowe stawki obowiązują od 01.01.2023 r. w następujących wysokościach:

33,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się podwyższoną miesięczną stawkę w wysokości 99,00 zł od osoby miesięcznie.