Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji. Będzie wspierał w rozwiązaniu problemu, wskaże przysługujące prawa i spoczywające na obywatelu obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z zainteresowanym plan działania i pomoże w jego realizacji.

Nieodpłatna pomoc prawna

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna mediacja

W przypadku sporu i chęci porozumienia się – istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy stronami nieporozumienia.

Kto może skorzystać z pomocy?

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Ważne! Nie trzeba w żaden sposób udowadniać swojej trudnej sytuacji materialnej.

Usługi realizowane przez powiat nowodworski w czasie obowiązywania stanu epidemii

Pomoc prawna w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, odbywa się za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu:

  • poniedziałek, środa 8.00 – 12.00, piątek 12.00 – 14.00, tel. 600 575 322, e-mail: tomaszpetrykowski@wp.pl
  • wtorek, czwartek 8.00 – 12.00, piątek 14.00 – 16.00, tel. 602 249 403,  e-mail: pjw@pro.onet.pl

Pomoc prawna w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Urzędzie Gminy Czosnów, odbywa się za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu:

  • poniedziałek 9.00 – 13.00, wtorek – piątek 8.00 – 12.00, tel. 884 003 434, e-mail: p.wyslocki@fundacjaepb.pl

Pomoc Prawna w punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Nasielsk, odbywa się za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu:

  • poniedziałek 13.00 – 17.00, wtorek – czwartek 12.00 – 16.00, piątek 11.00 – 15.00, 888 981 429, e-mail:  m.chalupka@fundacjaepb.pl

Więcej informacji otrzymać można pod adresem e-mail: npp@nowodworski.pl lub telefonicznie 664 193 746, 22 765 32 37.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa powiatowej zostały umieszczone specjalnie przygotowane poradniki, gdzie znaleźć można informacje z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych: https://www.bip.nowodworski.pl/747,poradniki.