NIE WYPALAJMY TRAW! Apel Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

Już blisko 500 pożarów, spowodowanych wypalaniem traw, odnotowano w tym roku na terenie województwa mazowieckiego. Przypominamy, iż zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, wypalanie roślinności z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów jest karane.