Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego organizuje XXII edycję konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

jak pisze Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik w sowim liście:

„Wyróżnienie kierowane jest do ludzi aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Jest uhonorowaniem niepospolitych pomysłów i twórczych inicjatyw, które są wyrazem autentycznych pasji.”

Wnioski do XXII edycji konkursu należy składać na formularzach zgłoszeniowych odpowiednio dla:
1. osób fizycznych;
2. podmiotów niebędących osobą fizyczną,

z dopiskiem: KONKURS NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w nieprzekraczalnym terminie:

1) pocztą do 21 czerwca 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa,

2) lub osobiście do 21 czerwca 2021 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3, do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.nagroda.mazovia.pl lub pod numerami telefonów 22 59 79 539/228 oraz poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: nagroda@mazovia.pl

Wszelki szczegóły dotyczące konkursu, dostępne w REGULAMINIE.