Konkurs dla siódmo- i ośmioklasistów „Powiat nowodworski – moja mała ojczyzna”

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach oraz Powiat nowodworski – Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza uczniów klas siódmych i ósmych z terenu powiatu nowodworskiego do udziału w konkursie:

📍 „POWIAT NOWODWORSKI – MOJA MAŁA OJCZYZNA” 📍

Przewidziane nagrody: teleskop, aparaty fotograficzne, ramka cyfrowa, globus antygrawitacyjny, LEGO. 🥳

Szczegóły dotyczące konkursu 👉 https://spwojszczyce.pl/…/konkurs_powiat_nowodworski…

Cele konkursu:
➢ popularyzacja powiatu nowodworskiego oraz wszystkich gmin wchodzących w jego skład,
➢ poszerzanie wiedzy o “lokalnej ojczyźnie”,
➢ rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
➢ kształtowanie umiejętności selekcji informacji,
➢ kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów,
➢ wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

Sposób przeprowadzenia konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat naszej małej ojczyzny – powiatu nowodworskiego, miasta Nowy Dwór Mazowiecki lub jednej z gmin należących do powiatu nowodworskiego w ujęciu geograficzno-historycznym.
2. Prezentacja ma zawierać od 12 do 20 slajdów.
3. Procentowy udział zdjęć w pracy nie może przekroczyć 50%.
4. Wszystkie zamieszczone w prezentacji informacje, grafiki i zdjęcia muszą być napisane i wykonane samodzielnie przez ucznia (autora pracy). Uczniowie powinni ograniczyć korzystanie z materiałów dostępnych w Internecie, jeśli jednak skorzystają pod materiałem powinien znaleźć się stosowny przypis wskazujący na źródło lub autora.
5. Prezentacja zgłoszona do programu powinna być wykonana w programie PowerPoint
lub podobnym i zapisana w formacie umożliwiającym otworzenie jej przez program PowerPoint. Jako nazwę pliku należy wpisać swoje imię i nazwisko.

Miejsce i termin składania prac:
Prace należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres:
pedagog@wojszczyce.pl w terminie do 30 kwietnia 2021r.
Ogłoszenie wyników i nagrodzenie laureatów nastąpi w maju 2021r.

Regulamin, zgoda na udział znajdują się w zakładce Aktualności
na stronie internetowej organizatora : www.spwojszczyce.pl