Konferencja „Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrektywa azotanowa i wodna”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w konferencji pn. „Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrektywa azotanowa i wodna”, która odbędzie się 7 grudnia br. o godzinie 10:00 w formule online.

Konferencja ma na celu podniesienie świadomości rolników oraz producentów rolnych  z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzenia rolniczego. Omówione zostaną bardzo trudne i nurtujące zagadnienia dotyczące aktualnych zmian w programie azotanowym, zasobność gleb na Mazowszu i omówienie jak ważne jest pobieranie prób glebowych a także kontrole małych i wielkogabarytowych gospodarstw wraz z działaniami pokontrolnymi.

W załączeniu program konferencji i link do zarejestrowania się na spotkanie https://modrwarszawa.clickmeeting.com/zasady-ochrony-wod-przed-zanieczyszczeniami-ze-zrodel-rolniczych-zwiazkami-azotu-pochodzenia-rolnicz/register?_ga=2.43972844.837478929.1638166631-1158538996.1633070421