Konferencja „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie o/Poświętne serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym”, która odbędzie się 26 kwietnia br. O godzinie 9.00 w formule online.

Tematem wiodącym konferencji będą aktualne informacje dotyczące wsparcia dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Konferencja daję szansę dyskusji z doświadczonymi reprezentantami środowisk naukowych, agend rządowych, instytucji i firm zajmujących się tematyką OZE. Uczestnicy konferencji poszerzą swoją wiedzę na temat praktycznego i racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, uwarunkowań prawnych oraz źródeł ich finansowania.

Udział w konferencji jest bezpłatny, zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.modr.mazowsze.pl , w zakładce szkolenia online.