Konferencja „Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu rolniczego oraz ciepła w instalacjach OZE”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie o/Poświętne serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. „Mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu rolniczego oraz ciepła w instalacjach OZE”, która odbędzie się 30 marca br. o godzinie 9:00 w formule online.

Tematem wiodącym konferencji będą aktualne informacje dotyczące wsparcia dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Konferencja daje szansę dyskusji z doświadczonymi reprezentantami środowisk naukowych, agend rządowych, instytucji i firm zajmujących się tematyką OZE. Uczestnicy konferencji poszerzą swoją wiedzę na temat praktycznego i racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, uwarunkowań prawnych oraz źródeł ich finansowania.

Udział w konferencji jest bezpłatny, zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.modr.mazowsze.pl  , zakładce szkolenia online.