Komunikat dot. awarii kolektora oczyszczalni Czajka

W związku z zanieczyszczeniem ściekami rzeki Wisły (awaria kolektora oczyszczalni CZAJKA) i zagrożeniami z tym związanymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim zaleca nie używanie do celów spożywczych wody surowej z ujęć indywidualnych zlokalizowanych w pobliżu rzeki Wisły. W przypadku wątpliwości co do jakości wody, należy rozważyć badanie mikrobiologiczne wody.

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
Elżbieta Korzeń