Informacja o możliwości składania wniosków w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływania na środowisko części obrębów Trębki Nowe, Trębki Stare i części obrębu Smoszewo i Wygoda Smoszewska w terminie do 31 maja 2024 r.

Obwieszczenie o możliwości składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0014 Trębki Nowe w gminie Zakroczym.

https://zakroczym.bip.net.pl/?a=3410

Obwieszczenie o możliwości składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0010 Smoszewo i części obrębu 0018 Wygoda Smoszewska w gminie Zakroczym.

https://zakroczym.bip.net.pl/?a=3415

Obwieszczenie o możliwości składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 0015 Trębki Stare w gminie Zakroczym.

https://zakroczym.bip.net.pl/?a=3414

UWAGA!

Wnioski należy składać na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

https://zakroczym.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=6210&bar_id=3415

Instrukcja wypełnienia znajduje się na stronie : https://zakroczym.bip.net.pl/?a=3134

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 22 785 21 45 wew 243.