Informacja dla rolników którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w związku z suszą – wyjaśnienie

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi oszacowania strat w uprawach rolniczych na skutek suszy, informujemy, że istnieją dwie możliwości złożenia wniosku:

  1. przez aplikację suszową gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa bez udziału komisji.
  • Można wskazać uprawę z zebranym plonem głównym oraz uprawę, której plon znajduje się nadal na polu.
  • Protokół końcowy bądź kalkulacja oszacowania strat wygenerowana będzie przez system na podstawie danych podanych we wniosku przez rolnika w aplikacji suszowej, oraz na podstawie danych pobranych z IUNG Puławy.
  • Rolnik będzie miał możliwość podpisania wniosku m.in. przez profil zaufany i wysłania go od 20 września.
  1. przez aplikację suszową gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa z udziałem komisji.
  • Rolnik składa wniosek przez aplikację oraz dodatkowo wnioskuje do urzędu o szacowanie szkody rolniczej przez komisję.

Wniosek dostępny jest pod linkiem https://tiny.pl/cr13t oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu.

Ponieważ w poprzednich latach rolnicy zgłaszali do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi co do funkcjonowania aplikacji, twierdzili, że straty w uprawach na skutek suszy są błędnie lub niedokładnie oszacowane przez aplikację, w tym roku pojawiła się możliwość oszacowania ich z udziałem komisji.

Oszacowanie strat rolniczych w wyniku suszy przez komisję nie jest obowiązkowe i nie gwarantuje wyższego odszkodowania.

  • Komisja szacuje straty wyłącznie w uprawach, w których plon główny znajduje się nadal na polu.
  • Protokół końcowy bądź kalkulacja oszacowania strat wygenerowana będzie przez system na podstawie danych podanych we wniosku przez rolnika w aplikacji suszowej, raportu komisji szacującej straty wygenerowanego przez aplikację gminną oraz na podstawie danych pobranych z IUNG Puławy.
  • Rolnik będzie miał możliwość podpisania wniosku m.in. przez profil zaufany i wysłania go od 20 września.

Z informacji pozyskanych od rolników na chwilę obecną w aplikacji można wybrać z listy rok 2023, zalogować się przez m.in. profil zaufany, zaciągnąć dane o uprawach i zwierzętach z eWniosekPlus i IRZ, edytować swoje uprawy, oznaczyć w nich procentowy wskaźnik strat i dodać zdjęcie upraw, natomiast nie można jeszcze podpisać i wysłać wniosku. Komunikat na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowi, że będzie to możliwe dopiero od 20 września.

Ponieważ w aplikacji jest możliwość dodawania zdjęć z upraw, które uległy zniszczeniu z powodu suszy, zachęcamy rolników do sporządzania takiej dokumentacji i dołączanie jej do wniosku składanego w aplikacji suszowej.