Informacja dla rolników, którzy odnieśli starty w wyniku wystąpienia GRADU

W związku z potwierdzeniem wystąpienia gradu w dniu 24.05.2024 r. na terenie Gminy Zakroczym, Burmistrz Zakroczymia informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach.

Mając na uwadze realny termin oszacowania strat, termin składania wniosków ustala się do 7 czerwca 2024 r.

Formularz wniosku https://zakroczym.pl/wp-content/uploads/2024/05/Zalacznik_4_-_wniosek_o_oszacowanie_szkod_-_2023-2-1.docx o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – korytarz przed wejściem do Referat Inwestycji lub do pobrania ze strony internetowej www.zakroczym.pl

Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski, należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – pokój nr 11 w terminie do 7 czerwca 2024 r. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 22 112 02 58.

Załączniki wymagane do wniosku:

1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok, oraz kserokopia wniosku o płatności bezpośrednie.

2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

Uwaga!!!!

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o dopłaty bezpośrednie.