Informacja dla rolników, którzy odnieśli starty w wyniku gradu

W związku z potwierdzeniem wystąpienia gradu w dniu 21 lipca 2023 r. na terenie Gminy Zakroczym, Burmistrz Zakroczymia informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach.
Mając na uwadze realny termin oszacowania strat, termin składania wniosków ustala się do 28 lipca 2023 r.
 
Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – korytarz przed wejściem do Wydziału Inwestycji i Rozwoju lub do pobrania na stronie gminy w zakładce Dla mieszkańca ->Rolnictwo
Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski, należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – pokój nr 11.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 22 112 02 58 w godzinach pracy urzędu.
 
Załączniki wymagane do wniosku:
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.
 
Ważne!
Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o dopłaty bezpośrednie.