DZIAŁANIA GMINY ZAKROCZYM W ZWIĄZKU Z WYKRYCIEM BAKTERII COLI W SIECI WODOCIĄGOWEJ

W dniu 12 stycznia 2021 r. przed godz. 16:00 do Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu wpłynęła ocena jakości wody dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim, stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w miejscowości Zakroczym (wodociąg Gałachy). Niezwłocznie rozpoczęto kampanię informacyjną dla mieszkańców miasta Zakroczym (m.in. zamieszczono informację na stronie internetowej, na Facebooku, rozwieszono ulotki informacyjne na budynkach).

W dniu 12 stycznia 2021 r. od godz. 18:00 uruchomiono punkt poboru wody w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, ul. Jana Chilickiego 2, który będzie funkcjonował do czasu usunięcia awarii:
– 12 stycznia do 22:00,
– w kolejnych dniach od godz. 7:00 do 22:00.
Mieszkańcy mogą pobrać wodę w ww. punkcie do własnych pojemników ze zlokalizowanego tam beczkowozu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu rozpoczął proces chlorowania i płukania sieci wodociągowej. W dniu 13 stycznia 2021 r. zostaną ponownie pobrane próbki wody do analizy. Czas oczekiwania na wyniki to co najmniej 24 godziny. O wynikach kontroli wody poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Osoby, które nie są w stanie same odebrać wody, w szczególności osoby przebywające na kwarantannie, prosimy o przekazanie takiej informacji do Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu nr tel. 22 785 21 45 lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu nr tel. 22 785 22 99 lub 22 785 35 04 w godzinach pracy obu jednostek.

Jednocześnie podkreślamy, iż awaria dotyczy tylko ujęcia wodociągowego MIASTA ZAKROCZYM. (nie dotyczy pozostałego obszaru gminy Zakroczym oraz nie dotyczy gospodarstw, które zasilają się w wodę z prywatnych, indywidualnych ujęć wody).