Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane!

W ostatnim tygodniu stycznia Burmistrz Zakroczymia podpisał zarządzenie w sprawie ogłoszenia częściowych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.
Łączna kwota dotacji wyniosła 123.700 złotych. Zostały one przyznane: Stowarzyszeniu CHORAŁ imienia Ojca Benignusa Sosnowskiego, Stowarzyszeniu DOBRY KLIMAT, Stowarzyszeniu ANTIDOTUM, Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „LIDER” oraz Stowarzyszeniu Bokserskiemu „HURAGAN”.
Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://tiny.pl/rjq86