Deklaracje podatkowe – upływające terminy

Przypominamy o obowiązku złożenia przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej:

  • do dnia 17 stycznia 2022 r. deklaracji na podatek rolny i deklaracji na podatek leśny na rok 2022 oraz
  • do dnia 31 stycznia 2022r. deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2022.

Ponadto przypominamy, że osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych podlegających opodatkowaniu oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które taki środek transportowy jest zarejestrowany mają obowiązek złożyć do dnia 15 lutego 2022 r. deklarację na podatek od środków transportowych na rok 2022.