Debata nad Raportem o stanie gminy Zakroczym za 2023 rok

Informujemy, że podczas sesji Rady Miejskiej w Zakroczymiu, która odbędzie się 25 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, Rada Miejska w Zakroczymiu rozpatrywać będzie Raport o stanie gminy Zakroczym za rok 2023.

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.609) nad Raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata.

W debacie nad Raportem o stanie gminy, zgodnie z art. 28aa ust. 6 ww. ustawy, głos zabierać mogą mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ustawie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zakroczymiu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia otrzymanego przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenia zaadresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zakroczymiu wraz z listą poparcia, należy składać najpóźniej do dnia 24 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu.

Raport o stanie gminy Zakroczym za rok 2023 (kliknij tutaj)