Czasowa organizacja ruchu dla dróg gminnych w związku z budową drogi ekspresowej S7

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją badań geologicznych i geotechnicznych dla zadania pod nazwą „Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów, odcinek II od węzła Załuski do węzła Modlin” w dniu 17 lutego 2021 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu dla dróg gminnych dz. ew. nr 51/3 i 56/5 na terenie gminy Zakroczym.

Przewidziany czas wykonania wszystkich prac to 2-4 tygodnie. Oznakowanie i zabezpieczenie prac objętych w/w projektem wykona firma Geoteko Sp. z .o.o.