Będzie piękniej w Zakroczymiu.

Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę nawierzchni ulic, budowę stylowego oświetlenia i zagospodarowanie Rynku.
Nasza gmina otrzymała dotację w wysokości 2 700 000,00 PLN w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, przyznaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Prace nad projektem pod nazwą „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę ulic, budowę stylowego oświetlenia i zagospodarowanie Rynku” rozpoczęły się już w 2019 r., realizacja projektu rozpoczyna się w chwili obecnej, a zakończenie planowane jest na 2023 r. Łączny, szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 4,5 mln zł.
Projekt zakłada przebudowę ulic: Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, Klasztornej, Spacerowej, Kościelnej, Rybackiej, Szkolnej, części ul. Parowej Okólnej. Pojawi się także nowe stylowe oświetlenie, zagospodarujemy i stworzymy tereny zielone. Rynek miejski zyska nową przestrzeń rekreacyjną i użytkową oraz zostanie zrekonstruowana starodawna studnia.
O szczegółach projektu, jego kolejnych etapach i postępach prac będziemy informować na bieżąco.