Dotacje w programie „Moja woda”

Program Priorytetowy „Moja Woda” Beneficjenci: Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Forma i intensywność dofinansowania Dotacja do 80% i nie więcej niż...