Zostań twarzą PROW 2014-2020 – konkurs

Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego wykorzystanie przez Uczestnika otrzymanej z PROW 2014 – 2020 pomocy finansowej i opowiedzeniu o wpływie otrzymanych dotacji na rozwój gospodarstwa. Nagrodą jest nieodpłatny udział w spocie reklamowym oraz nagroda rzeczowa.

Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami należy przesłać do 11 października na adres: konkursARiMR@arimr.gov.pl

Regulamin wraz z załącznikami dostępny na stronie: https://bit.ly/32XUJAH
Zapraszamy wszystkich do udziału w zabawie!
Patronat nad konkursem objął Tomasz Nowakowski – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.