Złóż wniosek o odbiór elementów azbestowych

Burmistrz Zakroczymia informuje o możliwości składania wniosku na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zadanie obejmować będzie odbiór zdemontowanych wyrobów, transport i utylizację. Do zadań właściciela nieruchomości należy demontaż ww. wyrobów. Formularz wniosku o odbiór azbestu dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – korytarz przed wejściem do Wydziału Inwestycji i Rozwoju lub do pobrania TUTAJ

Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski, należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – pokój nr 8 w terminie do 15 maja 2020 r.

Gmina Zakroczym będzie ubiegała się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jednocześnie informuję, iż nie ma możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Działania w powyższym zakresie należą do właściciela nieruchomości.

Wnioski złożone po 15.05.2020 r. będą uwzględniane do realizacji w następnym roku.

Z up. Burmistrza Zakroczymia

/-/ Agata Januszewska

Zastępca Burmistrza

Załącznik: WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA.