Zawiadomienie o nowym terminie rozpatrzenia wniosku Elektrowni PV 68

Zawiadomienie-Obwieszczenie z dnia 7.10.2021 r. o nowym terminie rozpatrzenia wniosku Elektrowni PV 68 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WYMYSŁY I”, „WYMYSŁY II”, na działce nr ewid. 202/2 (obręb 0026) w obrębie ew. Wymysły, Gmina Pomiechówek”_WOŚiR.6220.3.2021 (10)