Zawiadomienie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą „WYMYSŁY I”, „WYMYSŁY II”

Zawiadomienie – Obwieszczenie Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 26.04.2022 r. znak WOŚiR.6220.3.2021 (13) dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą WYMYSŁY I, WYMYSŁY II, na działce nr ew. 202/2 (obręb 0026) w obrębie ew. Wymysły, gm. Pomiechówek”