ZAWIADOMIENIE Wojewody Mazowieckiego dot. możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego znak WI-I.7820.1.2.2021.PL1/JB z dnia 11 maja 2022 r. o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej można pobrać klikając w link https://zakroczym.pl/wp-content/uploads/2022/05/zawiadomienie-2.pdf