XXI Powiatowa Giełda Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Nowodworskiego

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza uczniów klas VIII szkół podstawowych, przedstawicieli grona pedagogicznego i rodziców na prezentację oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych na XXI Powiatowej Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Nowodworskiego w dniu 21 marca 2023r.w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Górska 39.