Wnioskujemy o przystąpienie do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa wniosek o włączenie do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, którego celem jest uruchomienie usługi ogólnodostępnego asystenta osób niepełnosprawnych.

Więcej szczegółów na temat programu: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021