Weź udział w debacie nad Raportem o stanie gminy Zakroczym za 2022 rok

Podczas sesji Rady Miejskiej w Zakroczymiu, która odbędzie się 28 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, Rada rozpatrywać będzie Raport o stanie gminy Zakroczym za rok 2022. Nad Raportem przeprowadzona zostanie debata.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2023 r. poz. 40 i 572) w debacie nad raportem o stanie gminy głos zabierać mogą mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ustawie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia otrzymanego przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia zaadresowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zakroczymiu wraz z listą poparcia, należy składać najpóźniej do dnia 27 czerwca 2023 r. do godz. 17.00 w kancelarii Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu.

Raport o stanie gminy Zakroczym za rok 2022 (kliknij tutaj)