Uzyskaj dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”

Czyste Powietrze 2.0
Nabór wniosków na nowych zasadach od 15 maja 2020 r.

Część 1)

Dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Intensywność dofinansowania zależy od rodzaju wydatku, przykładowy wraz z maksymalnym limitem kwoty dofinansowania:

– Kotłownia gazowa (np. przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy): dofinansowanie 45% nie więcej niż 6 750 zł;

– Kotły gazowe kondensacyjne lub kotły olejowe kondensacyjne: dofinansowanie 30% nie więcej niż 4500zł;

– Kocioł na węgiel w formie groszku, z automatycznym podawaniem paliwa, klasa efektywności minimum B: dofinansowanie 30% nie więcej niż 3 000 zł;

– Gruntowe pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: dofinansowanie 45%, nie więcej niż 20 250 zł;

– Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej: dofinansowanie 30% nie więcej niż 4 500 zł;

– Ocieplenie przegród budowlanych: dofinansowanie 30% nie więcej niż 45 zł za m2;

– Stolarka okienna: dofinansowanie 30% nie więcej niż 210 zł za m2.

Integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków.

Część 2)

Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (nabór dla tej części zostanie ogłoszony w późniejszym terminie):

Procedowane są także zmiany legislacyjne, które umożliwią wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnieni będą ci o przeciętnym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1 400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

Dla przykładu dofinansowanie do kotłowni gazowej będzie mogło wynosić 75%.

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne będą: https://portal.wfosigw.pl/