UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT! WODA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA.

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM BAKTERII COLI W UJĘCIU WODY ZAKROCZYM-GAŁACHY WODA Z KRANU NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA!

  • Dotyczy obszaru Miasto Zakroczym; począwszy od ulicy Gałachy, poprzez centrum, ulice nad Wisłą, aż po ulicę Duchowiznę, ulicę Płońską oraz ulicę BWTZ.
  • Woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów przemysłowych, typu zmywanie, pranie oraz do celów sanitarnych.
  • Wodę pitną można bezpłatnie pobrać z beczkowozu zlokalizowanego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, ul. Chilickiego 2 (budynek OSP w Zakroczymiu) w godzinach 7:00 – 22:00, z przerwami na uzupełnienia wody, aż do momentu przywrócenia zdatności wody.
  • Przewidywany termin przywrócenia zdatności wody: piątek 15 stycznia 2021 r.
  • Objawy zakażenia bakterią COLI: biegunka, wymioty, nudności, osłabienie.

Szczegółowe informacje:

W dniu 12 stycznia 2021 r. przed godz. 16:00 do Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu wpłynęła ocena jakości wody dokonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim, stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w miejscowości Zakroczym (wodociąg Gałachy). Niezwłocznie rozpoczęto kampanię informacyjną dla mieszkańców miasta Zakroczym (m.in. zamieszczono informację na stronie internetowej, na Facebooku, rozwieszono ulotki informacyjne na budynkach). W dniu 12 stycznia 2021 r. od godz. 18:00 uruchomiono punkt poboru wody w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, ul. Jana Chilickiego 2, który będzie funkcjonował do czasu usunięcia awarii; 12 stycznia do 22:00, w kolejnych dniach od godz. 7:00 do 22:00. Mieszkańcy mogą odebrać w ww. punkcie wodę pitną. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu rozpoczął proces chlorowania i płukania sieci wodociągowej. W dniu 13 stycznia 2021 r. zostaną ponownie pobrane próbki wody do analizy. Czas oczekiwania na wyniki to co najmniej 24 godziny. O wynikach kontroli wody poinformujemy Państwa niezwłocznie. Osoby, które nie są w stanie same odebrać wody, w szczególności osoby przebywające na kwarantannie, prosimy o przekazanie takiej informacji do Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu nr tel. 22 785 21 45 lub do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu nr tel. 22 785 22 99 lub 22 785 35 04 w godzinach pracy obu jednostek.

Jednocześnie podkreślamy, iż awaria dotyczy tylko ujęcia wodociągowego MIASTA ZAKROCZYM. (nie dotyczy pozostałego obszaru gminy Zakroczym oraz nie dotyczy gospodarstw, które zasilają się w wodę z prywatnych, indywidualnych ujęć wody).

Ocena jakości wody dostarczona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowym Dworze Maz. po dokonaniu rutynowej kontroli wody. Kliknij, aby przeczytać.