Szkolenie „Zastosowanie przepisów ustawy Prawo Wodne w praktyce”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu online pt. Zastosowanie przepisów ustawy Prawo Wodne w praktyce- propozycje działań inwestycyjnych wspierających retencjonowanie wody na potrzeby rolnictwa w powiecie nowodworskim”, które rozpocznie się 14.10.2021 r. o godz. 10.00.

Celem szkolenia jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Wydarzenie jest związane z tworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), w każdym powiecie województwa mazowieckiego.

Szkolenie odbędzie się w związku z realizacją operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnej KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

By wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl w zakładce Szkolenia.

https://szkoleniasir.clickmeeting.com/zastosowanie-przepisow-ustawy-prawo-wodne_nowodworski/register?_ga=2.220478040.1337328087.1633071727-2103998288.1633071727&_gac=1.262931768.1633071727 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 785 40 33, 785 876 749, 723 436 126.

Termin realizacji: 14 październik 2021 r., godz. 10.00-12.30
Miejsce realizacji: MODR Warszawa, powiat nowodworski

Program szkolenia

10.00-10.05 Powitanie uczestników;
10.05-12.20 Wykład „Zastosowanie przepisów ustawy Prawo Wodne w praktyce-propozycje działań inwestycyjnych wspierających retencjonowanie wody na potrzeby rolnictwa w powiecie nowodworskim” – mgr inż. Jakub Chmielewski;
12.20-12.30 Dyskusja na temat możliwych do realizacji inwestycji zapewniających wodę na potrzeby rolnictwa w powiecie nowodworskim.