Szkolenie „Zasady udzielania płatności bezpośrednich w 2022 roku”

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO PZDR w Pomiechówku organizuje SZKOLENIE w formie stacjonarnej pt. Zasady udzielania płatności bezpośrednich w 2022 roku.

25.04.2022r. godz. 10.00

Miejsce szkolenia: Urząd Gminy, ul. Gminna 6, sala konferencyjna.

Telefon organizatora: 723 436 126