Szkolenie dot. ochrony roślin rolniczych

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO PZDR w Pomiechówku organizuje

SZKOLENIE  w formie ONLINE

nt. Integrowana ochrona roślin rolniczych z uwzględnieniem zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka i śluzaka. Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowanie środków ochrony roślin.

06.10.2021r. godz. 10.00

Jeżeli chcesz uczestniczyć, zarejestruj się (formularz na stronie modr.mazowsze.pl zakładka szkolenia) lub skontaktuj się  wcześniej z organizatorem.  Zarejestrowany uczestnik  otrzyma na podany przez siebie mail link do szkolenia.

Telefon organizatora: 723 436 126,  22 785 40 33