Szkolenia dla przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego informuje o organizowanych szkolenia dla przedsiębiorców, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prowadzących działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: Opłat produktowych, opłat na publiczne kampanie edukacyjne, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr – BDO) i bazy BDO.

Szczegóły znajdują się pod linkami poniżej:

https://www.mazovia.pl/konkursy–szkolenia/szkolenia/art,18,szkolenia-dotyczace-oplaty-produktowej-oplaty-na-publiczne-kampanie-edukacyjne-oplaty-wynikajace-z-ustawy-o-bateriach-i-akumulatorach-oplaty-wynikajacej-z-ustawy-o-zuzytym-sprzecie-elektrycznym-i-.html

https://www.mazovia.pl/laprzedsibiorcwkonsumentw/ogloszenia/

https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/oplaty-srodowiskowe/szkolenia-z-zakresu-oplat-srodowiskowych/