Sprawdź sam jakość powietrza w Zakroczymiu

W naszym mieście zamontowany został nowoczesny czujnik jakości powietrza, który służy do pomiaru poziomu stężenia zanieczyszczeń PM1.0, PM2.5 i PM10 (pyły zawieszone) oraz temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego. Stan jakości powietrza, monitorowany jest w sposób ciągły w czasie rzeczywistym i można go sprawdzić po pobraniu bezpłatnej aplikacji mobilnej AIRFOX lub po wejściu na stronę https://air-fox.pl/maps. Gdy jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra dioda czujnika świeci na zielono, przy nieznacznych przekroczeniach zanieczyszczeń zmienia kolor na żółty i pomarańczowy, a przy dużych na czerwony. Pokazywana przez czujnik kolorowa skala jakości powietrza, zgodnie z opisem jakości powietrza dostępnym na stronie, pozwala ocenić aktualny wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. Podkreślić należy, że pyły zawieszone ze względu na silne, niekorzystne oddziaływanie zdrowotne uznawane są przez Światową Organizację Zdrowia za jedne z najbardziej zagrażających życiu i zdrowiu składników smogu. Szczególnie niebezpieczny jest pył określony jako PM2.5, który, ze względu na niewielkie rozmiary cząstek, może przenikać do najgłębszych części układu oddechowego, a następnie do krwiobiegu.

W perspektywie bezpieczny poziom szkodliwych pyłów w powietrzu możemy osiągnąć wspólnie, małymi krokami zaczynając od wymiany przestarzałych źródeł ciepła na nowoczesne i bezpieczne dla naszego zdrowia urządzenia grzewcze oraz sadzenie drzew i krzewów, których na terenie gminy z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Zakroczymiowi chcemy posadzić aż 600 sztuk.

Zakup czujnika został sfinansowany ze środków realizowanego przez gminę Programu „Czyste Powietrze” – www.czystepowietrze.gov.pl

Przypominamy, że bezpłatne informacje dot. programu „Czyste Powietrze” można uzyskać w punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, tel. 785 21 45 wew. 234.