Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” – godziny pracy

Uprzejmie przypominamy, iż w budynku Urzędu Miejskiego funkcjonuje bezpłatny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać pomoc w składaniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.
Punkt czynny jest w dniach:
• poniedziałek w godz. 8-11
• wtorek w godz. 13-17
• środa w godz. 8-11
W ramach programu Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie na: wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu, instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną, mikroinstalację fotowoltaiczną czy ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).
Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Należy pamiętać, że rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.