Program wsparcia dla właścicieli małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia i rozwijania zagród edukacyjnych oraz gospodarstw agroturystycznych

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński przygotowuje program wsparcia dla właścicieli małych gospodarstw rolnych (wielkość ekonomiczna do 25 tys. Euro) w zakresie tworzenia i rozwijania zagród edukacyjnych oraz gospodarstw agroturystycznych. Z myślą o osobach zainteresowanych tą tematyką organizujemy szkolenie wyjazdowe w dniach 29-31 maja br. Do Krakowa i województwa mazowieckiego.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie do Biura LGD telefonicznie: (22) 76 40 203 lub mailowo: biuro@lgdzz.pl (osoba do kontaktu – Gabriela Rasińska) w terminie do 22 maja 2023 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjazd studyjny jest nieodpłatny.