Program Stypendialny Horyzonty

Fundacja EFC już od 13 lat daje im możliwość nauki w najlepszych liceach i technikach w dużych miastach. Od 2016 roku robi to w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków.

W Programie Stypendialnym Horyzonty pracuje z młodymi ludźmi z aspiracjami, którym trudno byłoby je realizować bez wsparcia, także finansowego. Zaprasza ósmoklasistów, którzy pochodzą z małych miejscowości, a chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. Stypendium przyznawane jest na cały okres nauki w szkole średniej.

Kryteria formalne

Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty, średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1700 zł netto na osobę. Kandydat lub kandydatka musi też:

 kończyć w tym roku szkołę podstawową,

 pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,

 planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacją EFC,

 do 31 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Więcej szczegółów na temat warunków otrzymania stypendium oraz zasad rekrutacji znajduje się na stronie: https://efc.edu.pl/programy/horyzonty