Obowiązek ochrony znaków granicznych pasa drogowego

Przypominamy o obowiązku przestrzegania granic pasów ruchu drogowego wyznaczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Granice oznakowane są betonowym słupkiem z napisem „PAS DROGOWY”. Uszkodzenie znaku, jak i uszkodzenie pasa ruchu drogowego, pobocza, drogi podlega karze grzywny, a w przypadku trwałego zniszczenia, nawet karze pozbawienia wolności.

Prosimy o uważne zapoznanie się z pismem w tej sprawie przekazanym przez GDDKiA