Nowa strona internetowa Komendy Powiatowej PSP

Od 15 grudnia pod adresem https://www.gov.pl/web/kppsp-nowy-dwor-mazowiecki funkcjonuje nowa strona internetowa Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Wskutek inicjatywy rządowej (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Cyfryzacji) strony internetowe wszystkich komend Państwowej Straży Pożarnej docelowo będą działać na domenie GOV.PL.

Dotychczasowa strona internetowa tut. KP PSP (http://ndm-straz.pl/)  będzie działać równolegle tylko do 31 grudnia 2020 r.