Nieodpłatna Pomoc Prawna w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w czasie obowiązywania stanu epidemii

Pomoc prawna w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim, odbywa się za pomocą środków porozumiewania na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu :

porady prawne w każdy poniedziałek, środę 8.00-12.00, piątek 12.00-14.00 tel. 600 575 322 e-mail tomaszpetrykowski@wp.pl,

porady prawne w tym mediacje w każdy wtorek, czwartek 8.00-12.00, piątek 14.00-16.00 tel. 602 249 403, e-mail pjw@pro.onet.pl

Informacja dostępna na www.nowodworski.pl, www.bip.nowodworski.pl

NPP Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim e-mail npp@nowodworski.pl, tel 664 193 746, 22 765 32 37