MODR zaprasza na szkolenie „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w szkoleniu online pt. Racjonalne  gospodarowanie wodą na terenach rolniczych w dobie zmian klimatycznych. Wizja funkcjonowania Lokalnego Partnerstwa ds. wody w powiecie nowodworskim”, które rozpocznie się 29.04.2021 r. o godz. 9.00.

Celem szkolenia jest zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami, w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Wydarzenie jest związane z tworzeniem Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), w każdym powiecie województwa mazowieckiego.

Spotkanie poprowadzi dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW z Katedry Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Szkolenie odbędzie się w związku z realizacją operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w ramach Planu Operacyjnej KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

By wziąć udział w szkoleniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny, zamieszczony na stronie internetowej www.modr.mazowsze.pl w zakładce Szkolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 785 40 33, 785 876 749, 723 436 126.