Konkurs na dotacje dla stowarzyszeń

Burmistrz Zakroczymia ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań publicznych w 2020 r.  Oferty składać można do dnia 10 
września 2020 r. na zasadach określonych w ogłoszeniu. Treść ogłoszenia 
znajduje się tutaj (kliknij tutaj)