Konferencja online „Rolnictwo ekologiczne szansą na zwiększenie bioróżnorodności”

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. „Rolnictwo ekologiczne szansą na zwiększenie bioróżnorodności”, która odbędzie się 10 listopada br. o godzinie 9:00 w formule online.

Celem operacji jest rozpowszechnienie wśród rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich najnowszej wiedzy na temat bioróżnorodności, która jest nierozerwalnie połączona z rolnictwem ekologicznym. To właśnie na różnorodności biologicznej rolnik ekologiczny opiera prawidłowe funkcjonowanie swojego gospodarstwa. Podczas konferencji będą przekazane informacje na temat dobrych praktyk sprzyjających i pozytywnie oddziałowujących na środowisko przyrodnicze oraz zostaną przedstawione innowacje i możliwości ich zastosowania w rolnictwie ekologicznym.

W programie konferencji wykłady na temat:

  • płodozmianu w rolnictwie ekologicznym
  • innowacyjnych rozwiązań w ekologicznych metodach ochrony roślin
  • dlaczego warto jeść żywność ekologiczną
  • rolnictwa ekologicznego we Wspólnej Polityce Rolnej 2023-2027.

Zapraszamy rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne i rolników zainteresowanych przestawieniem swoich gospodarstw na ekologiczne metody produkcji, mieszkańcy obszarów wiejskich

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach operacji „Rolnictwo ekologiczne szansą na zwiększenie bioróżnorodności” wpisanej do Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, finansowana ze środków II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W załączeniu program konferencji i link do zarejestrowania się na spotkanie https://modrwarszawa.clickmeeting.com/rolnictwo-ekologiczne-szansa-na-zwiekszenie-bioroznorodnosci/register?_ga=2.210478935.316394131.1635138544-1158538996.1633070421