Inwestycje w trakcie realizacji

REWITALIZACJA MIASTA ZAKROCZYM POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ULIC, BUDOWĘ STYLOWEGO OŚWIETLENIA  I ZAGOSPODAROWANIE RYNKU

Prace nad projektem pod nazwą „Rewitalizacja miasta Zakroczym poprzez przebudowę ulic, budowę stylowego oświetlenia i zagospodarowanie Rynku” rozpoczęły się już w 2019 r., a zakończenie planowane jest na 2023 r. Łączny, szacunkowy koszt inwestycji wyniesie 4,5 mln zł, z czego 2,7 mln zł zostanie pokryte z dotacji otrzymanej w  w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Projekt zakłada przebudowę ulic: Wyszogrodzkiej, Tylnej, Al. Spółdzielni, Klasztornej, Spacerowej, Kościelnej, Rybackiej, Szkolnej, części ul. Parowej Okólnej. Pojawi się także nowe stylowe oświetlenie, zagospodarujemy i stworzymy tereny zielone. Rynek miejski zyska nową przestrzeń rekreacyjną i użytkową oraz zostanie zrekonstruowana starodawna studnia.

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa, przestrzeń wypoczynku i rekreacji, przestrzeń do integracji mieszkańców, ożywienie gospodarcze.

Rewitalizacja miasta 1

 

PRZEBUDOWA, ADAPTACJA BUDYNKU W WYGODZIE SMOSZEWSKIEJ W CELU UTWORZENIA GMINNEGO KLUBU DZIECIĘCEGO

Zadanie pt. „Projekt i przebudowa budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska” uzyskało dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 (moduł 1a) w wysokości 799.680,00 złotych. Pozostałe koszty przebudowy zostaną pokryte z budżetu gminy, łączna kwota inwestycji, zgodna z ofertą przetargową wykonawcy: 1 037 818,65 zł.

11 marca miało miejsce wprowadzenie wykonawcy, firmy Piotr Zientara HYLTREX, na teren budowy. Główne prace obejmą m.in.: przebudowę parteru budynku szkoły i adaptację pomieszczeń dla potrzeb gminnego klubu malucha wraz z ich wyposażeniem, rozbiórkę istniejącej wewnętrznej klatki schodowej wraz z rozbudową istniejącego budynku szkoły o nową klatkę schodową, budowę wejścia dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, budowę przyłącza gazu wraz z instalacją wewnętrzną oraz doposażeniem obiektu w kocioł z zasobnikiem, a także przebudowę placu zabaw dla dzieci na plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną poliuretanową. Zakończenie prac zaplanowane jest na koniec 2021 roku.

Zdjęcie budynku po szkole podstawowej w Emolinku

 

BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W WOJSZCZYCACH

Podpisana została umowa z wykonawcą na budowę infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej w Wojszczycach. Projekt zakłada powstanie wielofunkcyjnego boiska z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną. Wokół boiska powstanie bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia w dal. Teren zostanie oświetlony i ogrodzony. Istotnym jest fakt, iż infrastruktura będzie miejscem ogólnodostępnym po godzinach pracy szkoły. Gmina zamierza pozyskać środki zewnętrzne w wysokości 200 000,00 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021.

Plan infrastruktury sportowej przy szkole w Wojszczycach

 

 

REMONT SAL LEKCYJNYCH I PRACOWNI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKROCZYMIU

Remont sal lekcyjnych i pracowni komputerowej oraz pomieszczeń administracyjno-biurowych na I piętrze w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu, w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w
Zakroczymiu” oraz „Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu”. Łączny koszt inwestycji: 263 262,67 zł. Zakres robót obejmuje:1) Roboty rozbiórkowe: a) demontaż istniejących instalacji elektrycznych (okablowanie, osprzęt i oprawy oświetleniowe), b) demontaż grzejników centralnego ogrzewania wraz z częściową przeróbką instalacji centralnego ogrzewania, c) demontaż warstw posadzkowych wraz z listwami przypodłogowymi, d) demontaż listew odbojowych, e) demontaż parapetów. 2) Roboty elektryczne: a) dostawa i montaż gniazdek i włączników elektrycznych, b) dostawa i montaż opraw oświetleniowych, c) wykonanie okablowania.3) Roboty sanitarne: dostawa i montaż grzejników centralnego ogrzewania 4) Roboty budowlane: a) wykonanie termoizolacji posadzek, b) wykonanie szlicht cementowych, c) dostawa i montaż wykładzin PCV wraz z cokołami, d) dostawa i montaż o odbojów, parapetów i osłon grzejnikowych, e) dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych.

Sale lekcyjne zyskają nowoczesny i przyjazny wygląd, a sala komputerowa będzie w pełni profesjonalną pracownią wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy. Remont zostanie zakończony jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022.

 

KOLEJNY ETAP BUDOWY STRAŻNICY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKROCZYMIU.

Podpisane zostały umowy na wykonanie kolejnego etapu budowy strażnicy w Trębkach Nowych. Wykonawca, Tombar Firma Usługowo Handlowa Paweł Pawłowski, przystąpiła do pokrycia dachu blachodachówką, położenia styropianu oraz otynkowania elewacji. Równolegle wykonywana będzie instalacja elektryczna w budynku.

Koszt robót związany z dachem i elewacją wyniesie 119.297,53 złotych z czego 39.363,38 złotych pochodzi z funduszu sołeckiego wsi Trębki Nowe, natomiast koszt instalacji elektrycznej wyniesie 29.843, 63 złotych.

 

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI STRUBINY

Ogłoszony został przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 204609W w miejscowości Strubiny. Zaplanowano tam budowę odcinka o długości 815 metrów. Ponadto, przetarg zakłada również: przebudowę drogi gminnej o długości 365 metrów w miejscowości Smoszewo, przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 920 metrów w Trębkach Nowych oraz remont nawierzchni ulicy Stalowej w Zakroczymiu na długości 180 metrów. Prace budowlane powinny zacząć się pod koniec lipca.