Informacje dot. rekrutacji do Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej

Zostały już ustalone regulamin oraz terminy rekrutacji do Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej.

Poniżej publikujemy dokumenty oraz wnioski. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z nimi.

Do pobrania:

Informacja o naborze

Regulamin rekrutacji

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, postępowaniu uzupełniającym, składania dokumentów

Wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Klubu Dziecięcego

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

klauzula informacyjna w rekrutacji