Informacje dot. dystrybucji węgla

Uprzejmie informujemy, iż gmina podjęła działania mające na celu pomoc mieszkańcom dotyczącą dystrybucji węgla. Obecnie czekamy na wejście w życie ustawy. Pewne jest, że będziemy realizować tę usługę za pośrednictwem zewnętrznej firmy (mieszczącej się na terenie gminy). Z przyjętej przez Sejm ustawy wynika, że osobom, którym należy się dodatek węglowy będzie przysługiwało 1,5 tony węgla lub ekogroszku do końca 2022 r. i kolejne 1,5 tony po 1.01.2023 r. Cena za tonę węgla nie może przekroczyć 2 tysięcy złotych brutto.
Instytucją odpowiedzialną za cały proces jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu. Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel drogą telefoniczną lub mailową (022) 785-28-82 , zgk@zakroczym.pl. Podczas zgłoszenia należy podać imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, ilość oraz rodzaj węgla. Na obecną chwilę nie wiemy ile ton węgla będziemy mogli nabyć, dlatego będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Państwa zgłoszenia będą weryfikowane.
WAŻNE. Gmina Zakroczym ani firma, która będzie pośrednikiem w sprzedaży węgla, NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKOŚĆ WĘGLA. W tej sprawie nie będą przysługiwały żadne roszczenia reklamacyjne. Z informacji jakie otrzymaliśmy węgiel będzie posiadał certyfikat jakości.