Informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zakroczym, odprowadzający ścieki do takich zbiorników, o wypełnienie ankiety dostępnej  pod linkiem https://zakroczym.pl/wp-content/uploads/2023/12/ankieta-15.12.2023.docx oraz w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu.

Druki ankiety można złożyć w formie:

  • elektronicznej – wysyłając na adres urzad@zakroczym.pl lub przez platformę ePUAP,
  • papierowej – wysyłając pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, 05-170 Zakroczym lub składając w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 11.

Mieszkańcy proszeni są o wypełnienie i złożenie ankiety do dnia 31 grudnia 2023 r.