Informacja dla rolników, którzy odnieśli straty w wyniku suszy

W związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Zakroczym, Burmistrz Zakroczymia informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej.
Mając na uwadze realny termin oszacowania strat, termin składania wniosków ustala się do 04.08.2023 r.
Formularz wniosku o oszacowanie szkód w wyniku suszy rolniczej dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu – korytarz przed wejściem do Wydziału Inwestycji i Rozwoju lub do pobrania na stronie gminy w zakładce Dla mieszkańca ->Rolnictwo
Wypełnione i czytelnie podpisane wnioski, należy składać w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu – pokój nr 11. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 22 112 02 58 w godzinach pracy urzędu.
Komisja powołana przez wojewodę może oszacować szkodę wyłącznie przed likwidacją bądź zbiorem uprawy.
Załączniki wymagane do wniosku:
1. Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
Przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski, wraz z wymaganym załącznikiem. Powierzchnie upraw uszkodzonych i nieuszkodzonych wpisanych do wniosku muszą być zgodne z powierzchniami upraw zgłoszonych o dopłaty bezpośrednie.